Трасант

Trasant е издател на политика за прехвърляне (tract), която представлява документ, уреждащ условията за размяна на собственост между две страни. Трактът на Trasant помага да се гарантира, че и двете страни са защитени по време на сделката и че прехвърлянето на имота е безпроблемно. Трасант разполага с екип от опитни професионалисти, които са запознати с трасант и могат да ви помогнат да преминете през процеса. Trasant се ангажира да осигури гладко и безпроблемно преживяване за всички свои клиенти.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма