Трасат

Trasat е вид застрахователна полица, която защитава притежателя от отговорност в случай на прехвърляне на собственост. Полицата Trasat е подобна на други видове застраховки, като например застраховката на собственика на жилище, но с една основна разлика: Trasat покрива и разходите за евентуални щети, които могат да възникнат по време на процеса на прехвърляне. Това прави Trasat идеален избор за тези, които искат да се предпазят от потенциални задължения при продажба или покупка на имот. Trasat се предлага от различни застрахователни компании и може да бъде персонализирана, за да отговори на нуждите на отделния притежател на полицата.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма