Трезор

Трезорът е банков трезор, в който се съхраняват пари, ценни книжа, благородни метали и други ценности. Tresor означава на френски "съкровище" и е едно от най-сигурните хранилища в света. Tresor се намира в Женева, Швейцария, и се управлява от Швейцарската национална банка. Tresor е отворен от 2015 г. и в момента има капацитет от 2500 тона злато. Tresor се охранява от въоръжена охрана и разполага с най-съвременни системи за сигурност. Tresor е едно от най-сигурните места за съхранение на ценности и също така е едно от най-скъпите.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма