Търговски кредит

Търговският кредит е форма на кредит, която възниква, когато плащането за стоки или услуги се отлага. Търговският кредит е важен източник на финансиране за предприятията, но може да се използва и от потребителите. Търговският кредит обикновено се предоставя от доставчиците на техните клиенти и често се използва за финансиране на материални запаси. Търговският кредит може да се използва и за финансиране на вземания. Срокът на търговския кредит обикновено варира от 30 до 60 дни. Търговският кредит е важен източник на краткосрочно финансиране за предприятията и може да се използва и от потребителите. Търговският кредит обикновено се предоставя от доставчиците на техните клиенти и често се използва за финансиране на стоково-материални запаси. Търговският кредит може да се използва и за финансиране на вземания. Срокът на търговския кредит обикновено варира от 30 до 60 дни.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма