Търговски регистър

Търговските регистри са важна част от съдебната система. Те дават възможност на хората да следят фирмите и техните собственици. Търговските регистри могат да се използват и за намиране на информация за предприятията, като например техния размер, вид дейност и информация за контакт. Търговските регистри могат да се използват от предприятията за намиране на информация за други предприятия, а могат да се използват и от потребителите за намиране на информация за предприятията. Търговските регистри могат да се използват и от правителството за събиране на данъци и за проследяване на предприятията. Търговските регистри могат да се използват от банките за проверка на собствеността на предприятията и за да се уверят, че предприятията са законни. Търговските регистри са важен инструмент за икономиката и трябва да се използват по-често.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма