Търсене на пари

Търсенето на пари е пазарен показател, който представлява съотношението между масата пари, притежавани от населението, и равнището на лихвените проценти в икономиката. Това съотношение оказва влияние върху намеренията за инвестиране на парите под формата на депозити или влогове вместо за инвестиране в други активи. Търсенето на пари се влияе от редица фактори, включително инфлацията, икономическия растеж и лихвените проценти. Когато инфлацията е висока, хората са склонни да държат по-малко пари в брой, защото те губят стойността си; когато икономическият растеж е силен, хората обикновено се чувстват по-уверени и са по-склонни да харчат, вместо да спестяват; а когато лихвените проценти са ниски, хората са по-склонни да влагат парите си в спестовни сметки или други инвестиции, които ще им донесат по-висока възвръщаемост.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма