Условен влог

Условният депозит е спестовен влог, при който вложителят влага пари на името на друго лице, като поставя условия за изплащането им. Типично условие може да бъде, че парите могат да бъдат изтеглени само ако другото лице се съгласи с това. Този вид депозит може да бъде полезен, ако искате да спестите пари, но се притеснявате дали ще имате достъп до тях, когато ви трябват. Той може също така да осигури начин за проследяване на разходите, тъй като другият човек ще трябва да одобри всяко теглене. Важно е обаче да запомните, че условният депозит не е същото като заем и не трябва да се използва като начин за заемане на пари. Ако не сте сигурни дали условният депозит е подходящ за вас, посъветвайте се с финансов консултант.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма