Фидуциарна емисия

Фидуциарните емисии са вид банкноти, които не са обезпечени с металните запаси на емитиращата банка. Вместо това тези банкноти са обезпечени с вярата и кредита на емитиращото правителство. Някога фидуциарните емисии са били често срещани, но сега са доста редки. Въпреки това те все още се срещат в някои части на света, особено в развиващите се страни. Фидуциарните емисии често са противоречиви, тъй като винаги съществува риск емитиращото правителство да не изпълни задълженията си. Въпреки това тези облигации могат да предложат известна сигурност на инвеститорите.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма