БИСЕРА

БИСЕРА е интегрирана банкова система за електронни плащания, организирана и регулирана от БНБ. Целта на системата е да подобри ефективността и качеството на платежните услуги в страната, като осигури сигурни, бързи и лесни за използване плащания. Участници в плащанията на територията на страната са всички български банки и техните клонове. БИСЕРА позволява на клиентите да извършват бързи и лесни плащания в левове между сметки в различни банки в реално време. БИСЕРА е мултивалутна система и поддържа най-популярните чуждестранни валути - EUR, USD, GBP, CHF, JPY. БИСЕРА е достъпна за всички физически лица на възраст над 18 години, които имат лична сметка в участваща банка.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма