Фиксиран лихвен процент

Фиксиран лихвен процент е лихвеният процент, който е договорен между банката и клиента и не се променя през срока на кредита или депозита. Тази оферта на банките обикновено идва в момент, когато пазарните лихвени проценти са в подем и банките се стремят да привлекат клиенти, като предлагат по-висок лихвен процент. Фиксираните лихвени проценти са изгодни както за клиента, така и за банката. За клиентите тя осигурява стабилност и увереност, че техните ЕМП няма да се увеличат, дори ако пазарните лихвени проценти се повишат. Той действа и като хедж срещу инфлацията. За банките това е гаранция, че ще имат редовен приток на пари от ЕПИ на клиентите, което им помага да планират по-добре финансите си. По този начин фиксираните лихвени проценти са изгодни и за двете страни.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма