Финансова къща

Финансовите къщи са специализирани посредници, които извършват банкови транзакции с чуждестранни платежни средства и благородни метали. Те управляват инвестиционни фондове, колективни инвестиционни схеми и доверително управление на чуждестранни финансови активи. Финансовите къщи са оторизирани и регулирани от Паричния орган на Сингапур (MAS). Финансовите къщи предлагат широк спектър от услуги, включително търговия с валута, паричен пазар, фиксиран доход, деривати и акции. Те също така предоставят попечителски, депозитни и финансови услуги. Финансовите къщи играят важна роля за развитието на Сингапур като международен финансов център.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма