Финансово изравняване

Финансовото изравняване е използването на средства, взети като заем, за допълване на инвестициите. Финансовото изравняване помага на физическите лица и предприятията да подобрят цялостното си финансово състояние, като осигуряват допълнителни средства за инвестиции. Финансовото изравняване може да се използва за различни цели, включително:

-За закупуване на ново оборудване или инвентар
-За разширяване на дейността
-За финансиране на проекти за научноизследователска и развойна дейност
-За придобиване на нови предприятия

Финансовото съгласуване може да осигури необходимите средства, за да се възползвате от възможности, които иначе не биха били достъпни. Като позволява на предприятията и лицата да имат достъп до допълнителен капитал, финансовото приспособяване може да спомогне за насърчаване на икономическия растеж и намаляване на бедността. Финансовото изравняване може също така да допринесе за намаляване на неравенството чрез осигуряване на достъп до капитал за малките предприятия и предприемачите.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма