Фискална политика

Фискалната политика е начинът, по който правителството регулира разходите и данъците си, за да повлияе на икономиката. Фискалната политика може да бъде използвана за стабилизиране на икономиката по време на рецесия или инфлация. Например, ако правителството харчи по-малко пари, това може да доведе до намаляване на икономическата активност и да предизвика рецесия. От друга страна, ако правителството увеличи данъците, това може да доведе до намаляване на потреблението и увеличаване на спестяванията, което може да помогне за намаляване на инфлацията. Фискалната политика е важен инструмент, който правителството може да използва за управление на икономиката.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма