Блокираща квота

Участието на държавата и общините в капитала на дружеството им дава възможност да налагат вето върху решения, които смятат за неприемливи. това им дава възможност да влияят върху начина на управление на дружеството и може да помогне за предотвратяване на решения, които могат да бъдат вредни за дружеството или неговите служители. Този вид участие може също така да помогне да се гарантира, че дружеството ще остане финансово стабилно, тъй като държавата или общината могат да осигурят финансова предпазна мрежа, ако е необходимо. Накратко, блокирането на квотата помага за защита на интересите на държавата или общината и може да бъде важен инструмент за осигуряване на дългосрочното здраве на дружеството.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма