Форекс

Форекс е сдружение на банкови дилъри и брокери, които предоставят чуждестранни валути и депозити в чуждестранна валута, предлагани от търговските банки, на техните клиенти, които търгуват и пътуват в чужбина. Форекс пазарът е най-големият и най-ликвидният пазар в света, на който ежедневно се търгуват над 5 трилиона долара. Търговията на Форекс се извършва 24 часа в денонощието, 5 дни в седмицата, и включва всички основни валутни двойки. Форекс търговията е уникална, защото няма централна борса и всички сделки се сключват директно между две страни. Това прави Forex търговията гъвкава и достъпна за всички - от дребни инвеститори до големи институции. Независимо дали искате да спекулирате с краткосрочните движения на определена валутна двойка, или да хеджирате излагането си на риск.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма