Франчайзинг

Франчайзингът е бизнес споразумение, при което дадена компания предоставя правото да използва своята интелектуална собственост, включително търговска марка, лого и ноу-хау, на друга компания срещу заплащане. Франчайзингът е популярен начин за фирмите да разширят обхвата си и да развият своята марка. Франчайзингът е често срещан в хранително-вкусовата промишленост, с добре познати вериги като McDonald's и Subway. Франчайзингът може да бъде чудесен начин за стартиране на бизнес с минимален риск и разходи. Важно е обаче да изберете франчайз, който е подходящ за вашия бизнес и с който можете да работите дългосрочно.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма