Бордеро

Бордеро е официален документ, който банките издават на своите клиенти, за да регистрират техните трансакции и операции. Този документ може да се използва за проследяване на историята на сметката ви, салдата и плащанията. В зависимост от банката, бордерото може да показва и кредитната ви история. Това може да бъде полезно, ако се опитвате да кандидатствате за заем или кредитна карта. В някои случаи бордерото може да се използва и за доказване на самоличността ви. Ако някога ви поискат да покажете документ за пребиваване, бордерото може да се използва като доказателство, че живеете в страната, в която се намира банката. Независимо дали се опитвате да следите финансите си или да докажете самоличността си, bordero може да бъде полезен документ, който да имате под ръка.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма