Чекове за банкови плащания

Чекът е документ, който дава указания на банката да плати определена сума пари от определена сметка на посочената страна. Чековете обикновено се използват за плащания между физически лица и фирми, но могат да се използват и за благотворителни дарения или плащане на данъци. За да бъде валиден един чек, той трябва да бъде подписан от титуляря на сметката и да съдържа номера на сметката, маршрутния номер и номера на чека. Чекът трябва да посочва и сумата, която трябва да бъде платена, и името на получателя. След като чекът е написан, той може да бъде връчен лично на получателя или да бъде депозиран в неговата сметка. Обикновено средствата ще бъдат на разположение в рамките на един до два работни дни.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма