Чекове на касиера

Касовите чекове са чекове, които се подписват от касиера на банката от името на самата банка. Касовите чекове обикновено се издават само на първокласни клиенти на банката. Касовите чекове са вид гарантиран чек, което означава, че средствата за чека идват директно от банката, а не от титуляря на сметката. Това прави касовите чекове много сигурен и надежден начин за плащане. Основният недостатък на касовите чекове е, че получаването им може да бъде доста скъпо, тъй като обикновено се заплаща такса. Като цяло касовите чекове са добър вариант за хора, които се нуждаят от гарантирана форма на плащане, но са готови да платят малко повече.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма