Чеково плащане

Плащанията с чекове са популярен начин на плащане, особено за предприятията. Чекът е писмено нареждане от титуляря на средствата по банкова сметка, с което той нарежда на банката да плати определена сума на лицето, посочено в чека. Плащанията с чекове имат редица предимства в сравнение с други методи на плащане, като плащане в брой или с кредитни карти. За предприятията плащанията с чекове могат лесно да се проследяват и документират, което е важно за счетоводни и данъчни цели. Чековете могат да бъдат датирани и след датата на плащане, което може да бъде полезно, ако трябва да извършите плащане, но не разполагате с необходимите средства веднага. Чековете са и по-сигурна форма на плащане от парите в брой, тъй като могат да бъдат анулирани, ако бъдат изгубени или откраднати.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма