Черен пазар

Черните пазари съществуват в много страни по света. Това са пазари, на които продавачите продават стоки на купувачите на цени, по-високи от официалните и официално одобрените. Черните пазари могат да бъдат открити в най-различни отрасли - от продажбата на незаконни наркотици до продажбата на крадени стоки. В някои случаи дейността на черния пазар е просто отговор на високите данъци или контрола върху цените. В други случаи тя може да е мотивирана от желанието да се избегне правителственото регулиране или да се възползва от факта, че някои стоки са незаконни. каквато и да е причината, дейността на черния пазар често се свързва с престъпна дейност и може да бъде много опасна както за купувачите, така и за продавачите.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма