Чуждестранни инвестиции

Чуждестранните инвестиции могат да бъдат деликатна тема. От една страна, те могат да се разглеждат като знак, че дадена страна е отворена за правене на бизнес с останалия свят. От друга страна, те могат да се разглеждат като начин големите корпорации да се възползват от по-слабите икономики. Понастоящем в много страни се води дебат за ролята на чуждестранните инвестиции. Някои хора твърдят, че чуждестранните инвестиции са от съществено значение за икономическия растеж, докато други твърдят, че те могат да доведат до експлоатация на работниците и околната среда. Истината вероятно се крие някъде по средата. Чуждестранните инвестиции могат да донесат така необходимия капитал в дадена страна, но също така е важно да се уверим, че законите и разпоредбите на страната са достатъчно силни, за да предпазят нейните граждани от това да се възползват от тях.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма