Съкращаване от работа

Съкращаването е, когато служителят вече не е необходим за своята роля в компанията. Това може да се случи по различни причини, като например преструктуриране на компанията, намаляване на търсенето на продукта или услугата, които компанията предоставя, или финансови затруднения на компанията. Ако сте съкратени, имате право на обезщетение при съкращение. То се определя въз основа на трудовия ви стаж и седмичното ви възнаграждение. В повечето случаи ще получите предизвестие преди изплащането на обезщетението за съкращение - това се нарича срок на предизвестие. Обезщетението при съкращение е нещо, което трябва да договорите с работодателя си. Ако сте наета от съпруга си и той реши да закрие компанията, може да нямате право на обезщетение за безработица, както бихте имали, ако сте наета от друга компания.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма