Абонаментна застраховка

Абонаментната застраховка е вид застраховка, която се заплаща чрез абонамент. Това може да стане чрез месечна или годишна такса. Абонаментната застраховка може да се използва за покриване на разходите за здравни грижи, застраховка на дома и автомобилна застраховка. Абонаментната застраховка може да се използва за покриване на самоучастието на притежателя на полицата. Абонаментната застраховка може да се използва и за покриване на съпътстващите плащания и съзастраховането на притежателя на полицата. Абонаментната застраховка може да се използва за покриване на разходите на притежателя на полицата за срока на действие на полицата. Абонаментната застраховка може да се използва и за покриване на разходите на притежателя на полицата при смърт на притежателя на полицата. Абонаментната застраховка може да се използва и за покриване на разходите на притежателя на полицата.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма