Борса

Пазарът е място, където хората се събират, за да търгуват със стоки и услуги. Терминът може да се отнася за физическо място, като например фермерски пазар или бълхарски пазар, или за онлайн платформа, като например сайт за онлайн търгове или борса. Пазарите са място, където купувачите и продавачите могат да се свързват и да договарят цени. Те могат да се използват и за свързване на купувачи и продавачи помежду им въз основа на техните нужди и предпочитания. В някои случаи пазарите могат също така да улеснят обмена на информация между купувачите и продавачите или да осигурят достъп до финансиране. Като събират на едно място купувачи и продавачи, пазарите могат да спомогнат за създаването на ефективност на пазара и да насърчат икономическия растеж.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма