Автокаско

Застраховката на автомобила е договор между вас и застрахователна компания, който ви предпазва от финансови загуби в случай на злополука или кражба. В замяна на платената от вас премия застрахователната компания се съгласява да плати ремонта на автомобила ви, резервните части, медицинските разходи и други свързани разходи до лимита на вашата полица. Автомобилната застраховка е задължителна в повечето щати, а неподдържането на адекватно покритие може да доведе до сериозни санкции. Съществуват много различни видове автомобилни застраховки, така че е важно да се огледате и да сравните цените, преди да закупите полица. Когато избирате автомобилна застрахователна полица, не забравяйте да вземете предвид следните фактори: марката и модела на вашия автомобил, вашето шофьорско досие, годишния пробег, вида на покритието, от което се нуждаете, и вашия бюджет.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма