Авторски и лицензионни възнаграждения

Авторските и лицензионните възнаграждения са плащания, извършвани на собственика на собственост за правото на използване на тази собственост. Авторските и лицензионните възнаграждения могат да се основават на много различни неща, включително продажбата на природни ресурси, използването на земя или сгради или продажбата на продукти, произведени с помощта на дизайн, защитен с авторско право. В много случаи авторските възнаграждения се изплащат редовно, например на месечна или тримесечна база. Авторските и лицензионните възнаграждения могат да осигурят постоянен поток от доходи за собствениците на недвижими имоти и могат да бъдат важен източник на приходи за предприятията. Авторските и лицензионните възнаграждения могат да се използват и за финансиране на научноизследователска и развойна дейност или за подпомагане на други дейности.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма