Адрес на управление

Адресът на управление е уличният адрес, на който се намират офисите на управление на дадена компания или друга организация. Терминът се използва най-често в САЩ, но може да се използва и в други държави. Адресът на управление може да бъде същият като адреса на корпоративното седалище или главния офис, или може да бъде отделно място. В някои случаи адресът на управление може да бъде пощенска кутия или виртуален офис. Адресът на управление обикновено се използва за кореспонденция, като фактури, бележки и официални съобщения. Често той се посочва и на уебсайта на компанията и в други организационни материали.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма