Акредитация

Процесът на акредитация е важен, за да се гарантира, че училищата отговарят на определени стандарти. Акредитацията е процес, при който дадено училище се оценява от външна агенция, за да се гарантира, че то отговаря на определени стандарти. Тази оценка може да се извърши на държавно, регионално или национално равнище. Акредитацията е важна, защото позволява на учениците да прехвърлят кредити между училищата, а също така гарантира на работодателите, че ученикът е получил качествено образование. В Съединените щати има шест регионални агенции за акредитация, които акредитират училища. Една от тези агенции е Южната асоциация на колежите и училищата (SACS). SACS акредитира училищата в югоизточната част на САЩ. Акредитацията е процес, който отнема няколко години и включва самообучение и посещения на място от оценители.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма