Акредитиви във валута

Валутните акредитиви са вид финансова гаранция, която обикновено се използва при международни търговски сделки. При това споразумение банка или друга финансова институция се съгласява да възстанови на продавача всички загуби, които той може да понесе, ако купувачът не успее да плати за закупените от него стоки или услуги. Този вид гаранция може да осигури ценна защита за продавачите, които в противен случай биха били изложени на риск от неплащане. Валутните акредитиви могат да се използват и за финансиране на покупката на стоки или услуги, като предоставят на купувача безлихвен заем, който се изплаща, когато купувачът извърши плащането си. Обикновено акредитивите се издават от банки, но могат да бъдат издадени и от други финансови институции, като например застрахователни компании.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма