Аксцедентен договор

В правото договорът за съучастие е вид споразумение, при което една страна се съгласява да предостави стоки или услуги на друга страна срещу възнаграждение. Терминът "допълнителен договор" може да се отнася до голямо разнообразие от споразумения - от обикновени договори за покупка до сложни споразумения за съвместно предприятие. Въпреки че спецификата на договора за съдействие може да варира значително, има няколко основни елемента, които са общи за всички такива споразумения. На първо място, допълнителният договор трябва да има прецедент, което означава, че той трябва да се основава на основно споразумение между страните. Без такъв прецедент договорът за аксесоар би бил просто недействителен и неприложим. Освен това условията на договора за принадлежности трябва да са ясни и недвусмислени, така че и двете страни да разбират съответните си права и задължения.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма