Активно/пасивно презастраховане

Активното/пасивното презастраховане е вид застраховка, която помага да се предпазите от катастрофични загуби. Активното презастраховане се закупува от застрахователна компания с цел защита срещу специфични за дадено събитие рискове, като например земетресения или урагани. Пасивното презастраховане, от друга страна, се закупува от застрахователното дружество, за да се предпази от всички рискове. Активното/пасивното презастраховане може да бъде ценен инструмент за управление на риска, но е важно да се разбере разликата между двата вида покритие, за да се вземе най-доброто решение за вашата компания.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма