Акции на приносител

Акциите на приносител са вид акции, при които името на акционера не е записано в счетоводните книги на дружеството. Вместо това за собственик се счита този, който притежава физическия сертификат за акциите. Акциите на приносител имат някои предимства и недостатъци в сравнение с поименните акции. Едно от предимствата е, че при тях е по-лесно да се прехвърли собствеността, тъй като не е необходимо да се преминава през формалния процес на промяна на регистъра на акционерите. Това може да бъде полезно, ако трябва бързо да продадете акциите си или ако искате да запазите анонимността на собствеността си. Въпреки това акциите на приносител могат също така по-лесно да бъдат откраднати или изгубени и може да е по-трудно да се получи заем, като се използват като обезпечение, тъй като кредиторите няма да имат данни за това кой ги притежава. Като цяло акциите на приносител могат да бъдат удобен начин за притежаване на акции.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма