Стокови наличности

Инвентаризациите са жизненоважна част от всеки малък или голям бизнес. Те помагат да се гарантира, че продуктите са налични, когато клиентите ги искат, и че суровините са в наличност, за да се поддържа производството. Инвентаризациите могат да се използват и за проследяване на сезонните тенденции или за предвиждане на бъдещото търсене. Накратко, ефективното управление на складовите наличности е от съществено значение за гладкото функциониране на бизнеса. Съществуват няколко различни вида запаси, всеки от които има своите предимства и недостатъци. Най-разпространеният вид материални запаси са суровините, които представляват необработени суровини, използвани в производството. Суровините могат да бъдат много скъпи, така че е важно те да бъдат строго контролирани. Материалните запаси в процес на производство се състоят от частично завършени продукти, които все още са в процес на производство.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма