Брокер

Брокерът е финансов посредник, който помага за свързването на купувачите и продавачите на ценни книжа. Брокерите обикновено работят с клиенти, които искат да купят или продадат акции, облигации и други видове инвестиции. За да улеснят тези транзакции, брокерите следят пазарните условия, проучват инвестиционните възможности и дават съвети на своите клиенти. Освен това брокерите печелят и комисиони от сделките, които извършват. В резултат на това те имат интерес да гарантират, че клиентите им са доволни от резултата от сделката. За много хора работата с брокер е най-добрият начин да си осигурят успешен инвестиционен опит.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма