Акционерно дружество

Акционерните дружества са стопански субекти, които се притежават от акционери. Тези акционери избират съвет на директорите, който управлява дружеството, и обикновено получават дивиденти в зависимост от рентабилността на дружеството. Акционерните дружества могат да бъдат както публични, така и частни. Публичните акционерни дружества са тези, които са пуснали акциите си на фондовата борса, докато частните акционерни дружества не го правят. Акционерните дружества имат много предимства, включително ограничена отговорност за акционерите и възможност за набиране на големи количества капитал. Те обаче имат и някои недостатъци, като например факта, че акционерите могат да имат малък контрол върху дружеството и че цената на акциите може да бъде нестабилна.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма