Амбалажни материали

Опаковъчните материали са с различни форми, размери и състав, но всички имат една обща цел: да предпазват съдържанието по време на транспортиране и обработка. Сред най-разпространените опаковъчни материали са дървените палети, картонените кутии и пластмасовите контейнери. Всеки от тях има своите предимства и недостатъци, но всички могат да бъдат рециклирани или използвани повторно, след като изпълнят предназначението си. Някои опаковъчни материали, като например фъстъците от стиропор, не се рециклират толкова лесно, но могат да се използват повторно по различни начини. С малко креативност на всеки опаковъчен материал може да се даде нов живот.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма