Аналитична сметка

Аналитичните сметки са предназначени да предоставят подробна и изчерпателна картина на финансовото състояние на дружеството. Те могат да се използват за различни цели - от оценка на цялостната рентабилност до идентифициране на области с потенциал за подобрение. Аналитичните сметки обикновено включват както приходни, така и разходни позиции, както и различни други финансови показатели. След това тази информация се използва за генериране на ключови финансови съотношения, които могат да се използват за оценка на състоянието на бизнеса. Въпреки че изготвянето на аналитичните сметки може да отнеме много време, те могат да бъдат безценен инструмент за собствениците и мениджърите на бизнеса.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма