Арбитражни дела

Арбитражните дела стават все по-чести. Това е така, защото арбитражът предлага много предимства пред традиционните съдебни производства. Първо, арбитражът обикновено е по-бърз от съдебния процес. Това е така, защото арбитърът може да насрочи изслушванията в удобно за него време и няма нужда от обширно разкриване на фактите или разглеждане на молби. Второ, арбитражът обикновено е по-евтин от съдебния процес. Това е така, защото страните не трябва да плащат за съдия или съдебни заседатели и няма съдебни такси за подаване на документи. И накрая, арбитражът предлага по-голяма гъвкавост, отколкото съдебното производство. Това е така, защото страните могат да изберат своя арбитър и могат да се споразумеят за арбитражни правила, които са съобразени с конкретния случай. В резултат на това арбитражните дела стават все по-чести.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма