Банкови разноски

Банковите такси могат да бъдат досадна и скъпа част от управлението на финансите ви. Независимо дали става дума за месечна такса за обслужване, такса за използване на банкомат извън мрежата или за санкция за превишаване на лимита по сметката ви, тези такси могат бързо да се натрупат. И ако вече се затруднявате да свързвате двата края, те могат да се окажат непосилен разход.За щастие има начини да избегнете банковите такси. Много банки премахват таксите, ако поддържате определено минимално салдо по сметката си, а някои предлагат безплатни разплащателни и спестовни сметки без месечни такси. Можете също така да използвате мобилно приложение или онлайн банкиране, за да следите баланса по сметката си и да избягвате превишаване на лимита. Като се съобразявате с потенциалните такси и предприемате мерки за избягването им.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма