БУС

Българските банки са приели Банковите унифицирани стандарти (БУС). БУС осигуряват общ набор от правила и стандарти за банките при техните сделки и операции. Това спомага за гарантиране на сигурността и ефективността на банковата система и защитава потребителите от измами. Стандартите обхващат широк кръг от теми, включително идентификация на клиентите, откриване на сметки, предотвратяване на изпирането на пари и обработка на кредити. Като се придържат към тези стандарти, българските банки са в състояние да осигурят по-високо ниво на обслужване и защита на своите клиенти.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма