Банкови сделки

Банковите транзакции могат да бъдат объркваща и трудна задача за тези, които не са запознати с процеса. Като начало е важно да знаете каква е разликата между електронна и физическа транзакция. Електронните транзакции се обработват чрез използването на електронен превод на средства (EFT), който представлява система, позволяваща на финансовите институции да изпращат и получават пари по електронен път. Физическите транзакции, от друга страна, включват размяна на пари в брой или чек. Когато извършвате банкова транзакция, е важно първо да определите кой вид транзакция ще извършвате. След това ще трябва да съберете необходимите документи. За електронна транзакция ще трябва да предоставите номера на банковата си сметка, маршрутния номер и сумата, която искате да преведете.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма