Банково законодателство

Банковото законодателство се отнася до съвкупността от закони, правила и разпоредби, които регулират дейността на банките и финансовите институции. Тези закони имат за цел да защитават потребителите, да насърчават стабилността и да предотвратяват измами. Най-важното банково законодателство в Съединените щати е Законът за банките от 1933 г., с който се създава Федералната корпорация за застраховане на депозитите (FDIC). Тази агенция застрахова депозитите до 250 000 USD на сметка, като гарантира, че потребителите няма да загубят спестяванията си, ако банката фалира. Банковото законодателство включва и Закона за истината при кредитирането, който изисква от банките да оповестяват условията на кредитните продукти, преди клиентите да се съгласят с тях. Като информира потребителите за техните права и защити, този закон спомага за предотвратяване на нелоялни и измамни практики. Банковото законодателство играе важна роля за защитата на потребителите и насърчаването на стабилността.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма