Валутен фючърс

Валутните фючърси може да изглеждат като сложен финансов инструмент, но всъщност могат да бъдат доста прости за разбиране. Накратко, валутният фючърс е договор между купувач и продавач на чуждестранна валута, който предвижда доставка на стимулирана валута на определена цена на фиксирана дата в бъдещ период. Основното предимство на валутните фючърси е, че те предоставят на инвеститорите възможността да се предпазят от валутен риск. Например, ако държите USD и очаквате стойността на валутата да поевтинее спрямо EUR, можете да закупите валутен фючърс, за да фиксирате бъдещ курс, по който да продадете своя USD. По този начин, дори ако USD поевтинее спрямо EUR, все още ще можете да получите своите средства.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма