Валутна опция

Валутната опция е договор, който предоставя на собственика си правото да достави или вземе определена валута на определена цена на или преди датата на изтичане на срока. Този вид опция често се използва от предприятията за хеджиране срещу валутни колебания. Например компания, която изнася стоки за Европа, може да закупи валутна опция, за да се предпази от спад в стойността на еврото. Ако стойността на еврото спадне, компанията може да упражни опцията си и да получи евро по предварително определения курс, като си гарантира, че няма да загуби пари от сделката. Валутните опции могат да се използват и за спекулативни цели, като например залагане на бъдещата посока на обменния курс. Винаги обаче съществува риск опцията да изтече без стойност, ако пазарът се движи в неочаквана посока.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма