Високорискови активи

Високорисков актив е актив, който има по-висок от средния шанс за загуба. За банките тези активи обикновено се намират в счетоводния баланс и включват позиции като кредити, облигации и други ценни книжа. Въпреки че тези активи може да имат по-висок шанс за загуба, те предлагат и по-висока потенциална възвръщаемост. В резултат на това високорисковите активи често се разглеждат като част от добре диверсифициран инвестиционен портфейл. Важно е обаче да се помни, че тези активи също могат да доведат до загуби и трябва да се управляват внимателно.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма