Възвръщаемост на инвестициите

Когато става въпрос за инвестиции, възвръщаемостта на инвестициите (ROI) е всичко. Възвръщаемостта на инвестициите измерва рентабилността на дадена инвестиция и обикновено се изразява в проценти. Например, ако инвестирате 100 USD в акция, която изплаща 10% дивидент, вашата възвръщаемост на инвестицията ще бъде 10%. Колкото по-висока е възвръщаемостта на инвестицията, толкова по-изгодна е тя. Въпреки че има много различни фактори, които трябва да се вземат предвид при избора на инвестиция, възвръщаемостта на инвестицията винаги трябва да бъде един от основните ви приоритети. В края на краищата, защо да инвестирате в нещо, ако то няма да ви донесе добра възвръщаемост? Като се фокусирате върху инвестиции с висока възвръщаемост на инвестицията, можете да увеличите шансовете си за печалба.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма