Чия икономика е най-експанзионистична

Чия икономика е най-експанзивна? На този въпрос е трудно да се отговори, тъй като има много фактори, които трябва да се вземат предвид. Един от начините за измерване на експанзията е да се разгледа брутният вътрешен продукт (БВП), който представлява стойността на всички стоки и услуги, произведени в дадена страна през дадена година. По данни на Световната банка през 2018 г. най-високият БВП е бил в Съединените щати, следвани от Китай и Индия. БВП обаче не е единственият фактор, който трябва да се вземе предвид при измерването на икономическата експанзия. Друг важен фактор е нарастването на населението. При сравняване на БВП на глава от населението, който отчита ръста на населението, през 2018 г. на първо място се нарежда Китай, следван от САЩ и Индия. В заключение, трудно е да се каже с категоричност чия икономика е най-експанзивна. Въз основа на БВП и ръста на населението обаче изглежда сигурно да се каже, че Китай и Съединените щати са водещи.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма


Въпроси и отговори свързани с "Чия икономика е най-експанзионистична":

Експанзионистична фискална политика е тази, при която правителството харчи повече пари или намалява данъците, за да насърчи икономическия растеж. Този вид политика често води до инфлация, което може да бъде нещо добро или лошо в зависимост от целите на правителството. Някои икономисти смятат, че експанзионистичната фискална политика е най-добрият начин за стимулиране на бавно развиваща се икономика, докато други смятат, че тя може да доведе до бясна инфлация. Чия е експанзионистичната политика често зависи от текущото състояние на икономиката и от целите на правителството. Като цяло обаче експанзивната фискална политика е инструмент, който може да се използва за стимулиране на икономическия растеж.
Има няколко ключови показателя, които могат да ви помогнат да определите дали икономиката е експанзивна. Един от тях е брутният вътрешен продукт (БВП). Това е показател за общата стойност на всички стоки и услуги, произведени в дадена страна. Ако БВП се увеличава, това означава, че икономиката е в растеж. Друг ключов показател е инфлацията. Това е, когато цените на стоките и услугите се повишават. Една експанзивна икономика обикновено има по-висока инфлация, отколкото една по-застояла икономика. Друго нещо, което трябва да се разгледа, са лихвените проценти. Обикновено експанзионистичните икономики имат по-ниски лихвени проценти, отколкото икономиките, които се свиват. Това се дължи на факта, че по-ниските лихвени проценти правят по-евтино за предприятията да заемат пари и да инвестират в нови проекти. Накрая, друг ключов показател за експанзионистична икономика е ръстът на работните места. Когато бизнесът се разширява, той обикновено трябва да наема повече работници, за да отговори на търсенето. Така че, ако се наблюдава нарастване на БВП, инфлацията и заетостта, това е добър знак, че икономиката е експанзионистична.
През последните години икономиката на Съединените щати е една от най-експанзивните в света. Икономическият растеж беше силен, безработицата спадна до исторически ниски нива, а заплатите започнаха да се увеличават. Това доведе до увеличаване на потреблението и инвестициите, както и до по-високи данъчни приходи. В резултат на това се наблюдава период на устойчива икономическа експанзия. Въпреки това има някои признаци, че тази експанзия може би е към своя край. Лихвените проценти се повишават, а инфлацията започва да се увеличава. В резултат на това Федералният резерв вероятно ще започне да повишава лихвените проценти по-късно тази година. Това би могло да сложи край на експанзионистичната фаза на бизнес цикъла и да доведе до период на по-бавен растеж.
Чия икономика е най-експанзивна? Това е тази на Китай. През последните години икономиката на страната расте бързо, средно с около 10% годишно. Това доведе до значително повишаване на жизнения стандарт на китайците. Страната привлече и огромни чуждестранни инвестиции, които спомогнаха за икономическия растеж. Съществуват обаче опасения, че китайската икономика започва да прегрява. Инфлацията се увеличава и има опасения, че пазарът на недвижими имоти е надут. Въпреки това китайската икономика остава една от най-динамичните и най-бързо развиващите се в света.
Чия икономика е най-експанзивна? Това беше въпросът, който вълнуваше много хора по време на неотдавнашната икономическа среща на върха в Токио. Въпреки че японската икономика изпитва затруднения през последните години, лидерите на страната са уверени, че могат да променят ситуацията. Всъщност японският министър-председател Шиндзо Абе превърна съживяването на икономиката на страната в един от основните си приоритети. Благодарение на комбинация от фискални и парични стимули японската икономика започва да показва признаци на живот. През второто тримесечие на 2016 г. растежът на БВП стана положителен, а износът също започна да се възстановява. В резултат на това Япония бавно възвръща позициите си на една от водещите икономики в света. Въпреки че все още има някои предизвикателства пред страната, нейните ръководители са оптимистично настроени за бъдещето.