Вътрешни плащания

Вътрешни плащания са плащания, извършвани между клиенти, които имат сметки в една и съща банка, съответно банков клон или банкова адресируема единица. Тези видове плащания могат да се извършват чрез различни методи, включително електронни преводи, чекове и парични преводи. вътрешните плащания могат да се обработват бързо и сигурно, което ги прави удобен начин за изпращане на пари на приятели и членове на семейството, които също имат сметки в същата финансова институция. Освен това вътрешните плащания често могат да се извършват безплатно или срещу символична такса. В резултат на това те са привлекателна опция за много клиенти.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма