Икономика на южна корея

Южна Корея има развита свободна пазарна икономика, а доходът на глава от населението е сравним с този на много западноевропейски страни. Икономиката на Южна Корея е четвъртата по големина в Азия и единадесетата по големина в света. След като преживява огромен икономически растеж през 60-те и 70-те години на миналия век - по това време тя е известна като един от четирите азиатски тигъра - икономиката на Южна Корея е в застой през 80-те години, но възобновява бързия си растеж през 90-те години и се превръща в развита индустриална държава. Подобно на много други източноазиатски икономики, стратегията на Южна Корея за експортно ориентирана индустриализация доведе до структурен дисбаланс в икономиката ѝ, в резултат на което се стигна до висока норма на спестяване и съответно ниско вътрешно потребление. Въпреки това тази стратегия беше успешна за бързото развитие на икономиката на Южна Корея и за повишаването на жизнения стандарт чрез осигуряване на заетост и генериране на доходи. Тази схема също така помогна на Южна Корея да избегне финансовата криза от края на 2000 г., която засегна много други страни от Източна Азия. Днес южнокорейската икономика е известна с високотехнологичните си отрасли, в които водещи са електронните гиганти като Samsung и LG. Други важни сектори на икономиката са корабостроенето, автомобилостроенето, химическите продукти, текстилът и стоманата.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма


Въпроси и отговори свързани с "Икономика на южна корея":

Икономиката на Южна Корея е силно развита и просперираща. Страната е основен износител на стоки и услуги и е силно фокусирана върху технологиите и иновациите. През последните години Южна Корея е една от най-бързо развиващите се икономики в света, като темповете на растеж на БВП са средно около 3% годишно. Икономическият успех на страната се дължи на високообразована работна сила, силна държавна подкрепа за бизнеса и култура, която насърчава предприемачеството. В резултат на всички тези фактори Южна Корея понастоящем е една от най-богатите страни в Азия, като БВП на глава от населението я нарежда сред 20-те най-големи държави в света.
Икономиката на Южна Корея беше една от най-тежко засегнатите от световната рецесия през 2009 г. Оттогава насам обаче страната отбеляза впечатляващо възстановяване. През 2010 г. БВП на Южна Корея нарасна с 2,7%, а през 2011 г. - с 3,3%. Износът на страната също се възстанови, като през 2011 г. достигна рекордно високи стойности. Успешното възстановяване на Южна Корея се дължи на редица фактори, сред които силната държавна подкрепа за бизнеса и висококвалифицираната работна сила. Страната се възползва и от нарастващото търсене на нейните продукти от страна на нововъзникващите пазари като Китай и Индия. Благодарение на тези фактори Южна Корея е на път да се превърне в една от водещите икономики в света.
Икономиката на Южна Корея е четвъртата по големина в Азия и единадесетата по големина в света. Южна Корея е високоиндустриализирана страна, а основните ѝ отрасли включват електроника, автомобилостроене, корабостроене, стоманодобив, химическа промишленост, текстил и машиностроене.Южна Корея е световен лидер в производството на полупроводници и LCD дисплеи, а електронните ѝ марки като Samsung и LG са известни в цял свят. Автомобилната индустрия също има голям принос за икономиката, като Hyundai и Kia са сред 10-те най-големи производители на автомобили в света. Освен това Южна Корея е основен корабостроителен производител и нейните корабостроителници са отговорни за изграждането на някои от най-модерните плавателни съдове в света. Стоманодобивната промишленост е друга силна страна за Южна Корея, тъй като тя е един от най-големите производители на неръждаема стомана в света. И накрая, текстилната и машиностроителната промишленост също имат значителен принос за икономиката. Заедно тези отрасли са допринесли Южна Корея да се превърне в икономическа сила.
Вонът е валутата на Южна Корея. Разделя се на 100 джона. Йонът вече не се използва за ежедневни транзакции, а цените обикновено се посочват във вонове. Вонът се емитира от Bank of Korea, централната банка на Южна Корея. Основното предназначение на вона е да замени хвана, който е бил обект на висока инфлация. За първи път вонът е въведен на 15 февруари 1962 г. при курс 1 вон = 10 хвана. Към 30 юни 2020 г. 1 щатски долар струва приблизително 1 186,85 хвана. Вонът е относително стабилен от 1997 г. насам, когато са въведени редица реформи за стабилизиране на икономиката. Тези реформи спомогнаха Южна Корея да се превърне в една от най-динамичните и проспериращи икономики в света.
Южна Корея е страна с висок стандарт на живот. По отношение на проучванията за качеството на живот тя заема високи позиции. Основната причина за това е икономиката на Южна Корея. Тя е четвъртата по големина икономика в Азия и единадесетата по големина в света. БВП на глава от населението е 39 412 долара, което е доста висок показател. Южна Корея има и много ниско ниво на безработица - само 3,6 %. Всички тези фактори допринасят за високия жизнен стандарт и качеството на живот в Южна Корея.